Privacy

BakkieKoffie kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van BakkieKoffie, en/of omdat je deze zelf om een andere reden aan ons verstrekt.

VAN WIE BakkieKoffie PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT:
 • personen die geïnteresseerd zijn in onze nieuwsbrief;
 • personen die informatie hebben opgevraagd over (producten van) BakkieKoffie;
 • (potentiële) klanten,
 • bezoekers van onze website www.bakkiekoffie.nl;
 • werknemers en sollicitanten;
 • medewerkers van onze leveranciers en dienstverleners;
 • medewerkers van onze klanten.
WAAROM BakkieKoffie GEGEVENS NODIG HEEFT

BakkieKoffie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • indien je telefonisch contact met ons opneemt of om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt;
 • om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen jou en BakkieKoffie, doorgaans bestaande uit aankopen vanuit de webshop van BakkieKoffie;
 • voor het verzenden van een nieuwsbrief of anderzijds toesturen van informatie van (de producten van) BakkieKoffie;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • om de websites en dienstverlening van BakkieKoffie te analyseren, ontwikkelen en verbeteren en voor marktonderzoek;
 • voor andere bedrijfsmatige doeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits.
HOE LANG BakkieKoffie GEGEVENS BEWAART

BakkieKoffie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt. Hierna worden ze verwijderd of onherleidbaar geanonimiseerd.

DELEN MET ANDEREN

BakkieKoffie zal jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden doorgeven, tenzij

 • dit noodzakelijk is voor de eerder benoemde doeleinden;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting of het een noodgeval betreft waarbij wij deze persoonsgegevens aan overheidsinstanties doorgeven;
 • er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij BakkieKoffie met als gevolg dat wij persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie om de product- of dienstverlening voort te zetten.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BakkieKoffie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BakkieKoffie gebruikt deze informatie om de werking van de website en marketingcampagnes te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

COOKIES

BakkieKoffie maakt hierbij gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die tijdens het gebruik van de websites op jouw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen door BakkieKoffie of derden die door BakkieKoffie worden ingeschakeld zoals Google voor Google Analytics. De cookies die via de website van BakkieKoffie worden geplaatst, kunnen jouw apparaten of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

GOOGLE ANALYTICS

BakkieKoffie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website en/of apps gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BakkieKoffie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BakkieKoffie heeft hier geen invloed op.

BakkieKoffie heeft Google geen toestemming gegeven om via BakkieKoffie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, anders dan Google Adwords.

Indien je niet wilt dat Google door middel van Google Analytics jouw gegevens registreert, kun je gebruik maken van de Google Cookie Opt-out.

WEIGEREN COOKIES

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren, of dat je wilt dat jouw browser je een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Het gebruik van de cookies is optioneel, wanneer je dit niet wilt, kun je de instellingen van jouw browser hiervoor aanpassen. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt hiervoor onder andere het stappenplan van de consumentenbond raadplegen.

NIEUWSBRIEF

Je kunt jouw e-mailadres opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrieven informeren wij je over ontwikkelingen bij de formule en de aangesloten zaken, alsmede over onze producten en dienstverlening. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan een lijst met abonnees. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een knop waarmee je zich kunt afmelden. Daarnaast kun je de verleende toestemming te allen tijde intrekken door een email te sturen naar privacy@bakkiekoffie.nl.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@bakkiekoffie.nl. BakkieKoffie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat BakkieKoffie wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat BakkieKoffie deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

BEVEILIGEN

BakkieKoffie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BakkieKoffie maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door BakkieKoffie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BakkieKoffie op via privacy@bakkiekoffie.nl. www.bakkiekoffie.nl is een website van BakkieKoffie. BakkieKoffie is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Tormentil 7, 5056BJ te Berkel-Enschot
 • Vestigingsadres: Tormentil 7, 5056BJ te Berkel-Enschot
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73632732
 • Telefoon: 06-53732097
 • E-mailadres: privacy@bakkiekoffie.nl
WIJZIGINGEN

Deze privacy policy kan te allen tijde worden gewijzigd. De meest actuele privacy policy kun je vinden op www.bakkiekoffie.nl.