Drink water voor het Goede Doel

06-06-2019

Als BakkieKoffie willen we graag middenin de maatschappij staan en ook een steentje bijdragen aan de wereld om ons heen. Welvaart en geluk lijken een vanzelfsprekendheid maar is niet voor iedereen de werkelijkheid van alledag. Daarom willen we wat bijdragen. We hebben besloten dat voor iedere bestelde karaf water in onze zaken, 1 EURO naar een wisselend goed doel gaat. Tevens zorgen we via onze kanalen graag voor wat extra reclame en publiciteit. Ons eerste Goede Doel is door onze gasten zelf gekozen en is Stichting Geluksboontje uit Schijndel. Deze Stichting zet zich op een hele pragmatische manier in voor kinderen die een zetje in de rug kunnen gebruiken op diverse vlakken. Kinderen die op of onder de armoedegrens leven in Nederland is hun doelgroep en dat ondersteunen we van harte. 

Stichting Geluksboontje legt zelf uit wat ze doen:

Uit onderzoek  van de Kinderombudsman Marc Dullaert blijkt dat in Nederland bijna 400.000 kinderen opgroeien in armoede. Uit dat onderzoek blijkt dat 1 op de 9 kinderen te zijn, dat is ongeveer één klas per school. Stichting Geluksboontje zet zich in om deze kinderen blij te maken met hoognodige zorg. Wij bieden hulp, voor bepaalde termijn, aan kinderen en gezinnen die daar zelf (tijdelijk) niet de financiële middelen voor hebben. Dit doen wij op vrijwillige basis in Schijndel. Wij werken samen met verschillende scholen en organisaties zoals Vincentius, Voedselhulp Schijndel, Topaze, Centrum Jeugd en Gezin en Juvans. Om de kinderen en gezinnen te kunnen bereiken is samenwerking nodig want armoede laat zich niet makkelijk herkennen. 

Wat doen wij 

Wij helpen kinderen en gezinnen, rondom de armoedegrens, door talent in te zetten. Onze vrijwilligers zijn onze maatjes en iedereen heeft talent. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een klusjesman die een gezin kan helpen in huis, een kapster, of een voorleesmaatje voor een kind met taalachterstand. Jaarlijks, tijdens de zomervakantie, wordt er een uitje georganiseerd voor de kinderen. Ook zorgen wij voor kleding, meubels, hulp bij het vinden van de juiste instantie/hulp of dat er mee gedacht wordt aan een oplossing als dat nodig is. Stichting Geluksboontje streeft naar het vergroten van de zelfredzaamheid van de gezinnen die wij steunen. Dit alles gericht op het welzijn van de kinderen. Wij gaan zorgvuldig om met  de privacy en bewaren geen dossiers.

Achter Stichting Geluksboontje staat een sterk en enthousiast team wat zich vrijwillig inzet om deze kinderen en hun ouders te helpen. Wij doen dit met veel plezier vanuit ons hart, omdat wij geloven dat geven goed doet. 

Doel

Stichting Geluksboontje heeft ten doel het begeleiden en ondersteunen, materieel en immaterieel, van hulpbehoevende gezinnen met kinderen, gericht op het welzijn van de kinderen. Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Stichting Geluksboontje tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door geld en goederen in te zamelen.

Voor meer informatie, ga naar www.stichtinggeluksboontje.nl